เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การเรียน สยามวิชชาลัย นำโดย อ.จิลล์ พรมดี และ อ.ภัสจณา งามทิพากร ดำเนินการเข้าพบหารือกับ คุณอัญชลี ธีระธนานนท์ เจ้าของสถานประกอบการ บราวอาร์ต สตูดิโอ (Browart Studio) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

โดยจัดให้ สถานประกอบการแห่งนี้ เป็นแหล่งฝึกปฎิบัติทางอาชีพของ ศูนย์การเรียน สยามวิชชาลัย ด้านอาชีพ สักคิ้ว เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนของทางศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัยและเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่วิชาความรู้สู่ผู้ที่สนใจอาชีพการสักคิ้ว ให้มีความรู้ทางการปฏิบัติจากการถ่ายทอดของผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการแห่งนี้ โดยยึดมั่นด้าน องค์ความรู้พื้นฐาน และองค์ความรู้ทางอาชีพ ร่วมถึงสร้างเสริมคุณธรรมแก่ผู้เรียนทุกคน

ข้อมูลสถานประกอบการ Browart by Tai
ข้อมูล ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

อ.จิลล์ เข้าพบ อ.ต่าย