ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนโครงการ CAN เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 โดยมี ผอ.จิลล์ พรมดี และอ.ภัสจณา งามทิพากร เป็นผู้ปฐมนิเทศ แนะนำการเรียนการสอน และวิธีการเรียนในศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

One Reply to “ปฐมนิเทศผู้เรียนโครงการCAN รุ่น 4/2565”

Comments are closed.