สยามวิชชาลัย-sv-icon1

โครงการ CAN

แนะนำโครงการ CAN

  • ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับทุกคน และสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในรูปแบบนอกระบบและตามอัธยาศัย จึงจัดตั้งโครง CAN ขึ้น
 
  • โครงการนี้ จัดเพื่อ ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผู้เรียนสมาธิสั้น และผู้เรียนที่มีความพิเศษอื่นๆ ให้มีโอกาสศึกษาในแบบที่ตนเองสนใจ เน้นการพัฒนาการศักยภาพผู้เรียน
 
  • โดยการวางแผนการเรียนรู้ระหว่าง ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครอบครัว และครูการศึกษาพิเศษจากศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย
 
  • รับรุ่นละ 5 คน
  • เปิดรับสมัครทุกเดือน

" เราเชื่อมั่นว่า

ทุกคนมีความพิเศษ

และสามารถเรียนรู้ได้ "

เพราะการศึกษาคือสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่ทุกคนควรได้รับ และมีสิทธิ์เลือกได้

โครงการ CAN สยามวิชชาลัย

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

  • ที่อยู่ : ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย (อาคารภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย) 38/622 หมู่ที่ 9 ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด28 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  • โทร : 02-147-5198  ,  089-382-5235
  • Email : info.siamvijjalaya@gmail.com
  • เวลาทำการ 8.30 – 17.00น.  หยุดทุกวันศุกร์