เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี

ทีมอาจารย์ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี

ปฐมนิเทศผู้เรียน รุ่น5/65

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา พฤษภาคม 2565 โดยมี อ.จิลล์ (ผอ.จิลล์ พรมดี) และ อ.ชี่ (อ.ภัสจณา งามทิพากร)

สยามวิชชาลัย ร่วมมือทางวิชาการ Browart Studio (สักคิ้ว)

อ.จิลล์ พรมดี และ อ.ภัสจณา งามทิพากร ดำเนินการเข้าพบหารือกับ คุณอัญชลี ธีระธนานนท์ เจ้าของสถานประกอบการ บราวอาร์ต สตูดิโอ (Browart Studio)