อ.ชี่ อ.จิลล์ ให้สัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Friend of Matilda

อ.ชี่ อ.จิลล์ ให้สัมภาษณ์ช่องทาง Friend of Matilda ขอบคุณทีมงาน Matilda คุณต้า คุณตอง บทความฉบับเต็ม ติดตามกันได้ เร็วๆนี้

นายกสมาคมและกรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรม HACK Thailand2575 ออกแบบนโยบายด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 – 20 เมษายน 2566 นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย นางสาวภัสจณา งามทิพากร กรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรม HACK Thailand2575 ออกแบบนโยบายด้านการศึกษา

การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการศึกษาแห่งชาติ ในหัวข้อ สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

กิจกรรมอบรมออนไลน์ในหัวข้อข้อถ่ายรูปด้วยมือถือ

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดกิจกรรมอบรมรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ ถ่ายรูปด้วยมือถือ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ คุณศรุตน์ สุนิรันดร์

เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม

มื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย นางสาวภัสจณา งามทิพากร กรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมแนวทางการจัดการศึกษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะทำงานศูนย์การเรียน และเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ได้ประชุมร่วมหารือชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม ผ่านระบบ Online (Zoom)

ประชุมสร้างความเข้าใจในการร่วมมือทางการศึกษากับผู้บริหารบริษัท AMB จำกัด ตัวแทน amb iEco​ pop​ career​

14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น.
ประชุมสร้างความเข้าใจในการร่วมมือทางการศึกษา วิธีการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัยภายใต้การบริหารการศึกษาของสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดดชีวิต กับผู้บริหารบริษัท AMB จำกัด ตัวแทน amb iEco​ pop​ career​

นายกสมาคมฯ และกรรมการผู้จัดการบริษัท AMB ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา MOU

1 กุมภาพันธ์ 2566
นายกสมาคมฯ และกรรมการผู้จัดการบริษัท AMB ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา MOU ระหว่างบริษัท AMB กับสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน

20 มกราคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน