แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

การแข่งขันนวัตกรรม โครงการ. International Creativity & Innovation Award (ICIA) ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ซีเค นายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์ ร่วมแข่งขันนวัตกรรม โครงการ. International Creativity & Innovation Award (ICIA) ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับรางวัลเหรีญเงิน (The Silver Award) และ รางวัลพิเศษ สาขา The best impact for life จากการนำเสนอ ผลงานที่ชื่อว่า “The incredible Floodproof House”

เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม

มื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย นางสาวภัสจณา งามทิพากร กรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาธร สุวรรณนาค ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาธร สุวรรณนาค
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

ขอแสดงความยินดีกับนายอนันทวีป สมบุญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับนายอนันทวีป สมบุญ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันแบตมินตัน