ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาธร สุวรรณนาค ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาธร สุวรรณนาค ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาธร สุวรรณนาค
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3