เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ART FOR ALL : ART & NATURE CAMP” ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ART FOR ALL : ART & NATURE CAMP” ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

บรรยากาศกิจกรรมการสอบปลายภาคสำหรับผู้เรียนโครงการ CAN ปีการศึกษา 2566

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดสอบนำเสนอโครงงานผู้เรียนโครงการCAN สอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566

การนำเสนอโครงงานของผู้เรียนโครงการCAN

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดสอบนำเสนอโครงงานผู้เรียนโครงการCAN โดยมี อ.จิลล์ พรมดี อ.ภัสจณา งามทิพากร ครูหม่ำ อัมพวรรณ สิริรักษ์ อ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี และอ.โอ้ ชนวีร์ บุญอิน เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน

ขอแสดงความยินดีกับนายอนันทวีป สมบุญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับนายอนันทวีป สมบุญ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันแบตมินตัน