การนำเสนอโครงงานของผู้เรียนโครงการCAN

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดสอบนำเสนอโครงงานผู้เรียนโครงการCAN โดยมี อ.จิลล์ พรมดี อ.ภัสจณา งามทิพากร ครูหม่ำ อัมพวรรณ สิริรักษ์ อ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี และอ.โอ้ ชนวีร์ บุญอิน เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน

ขอแสดงความยินดีกับนายอนันทวีป สมบุญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับนายอนันทวีป สมบุญ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันแบตมินตัน