ดนตรีได้เข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านบุคลิกภาพมากยิ่งขึ้น มีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ สมาธิ และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้คนได้ทุกเพศทุกวัย ในยุคปัจจุบันการเรียนดนตรีไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน


Educatist Ep 05. นี้จะพาไปพูดคุยกับครูสอ ฐานันดร ชูประการ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีในการกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ ณ Music Space School เพื่อมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการนำดนตรีมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในด้านต่างๆ เช่น การฝึกสมาธิ เสริมสร้างความมั่นใจด้านการแสดงออก ค้นหาทักษะศักยภาพทางด้านคนตรีในตัวของนักเรียนแต่ละบุคคล เป็นการเรียนรู้ที่อยู่นอกเหนือตำรา


ในการพูดคุยแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้เราจะเห็นได้ว่า ดนตรีนั้นเป็นส่วนนึงของทุกมิติ เป็นสิ่งที่วิเศษมากๆ ทำให้เด็กสร้างความมั่นใจ เคารพในตัวเอง ทำให้กล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะเปิดเผย ทำให้ทุกคนได้รู้ว่านี่คือศักยภาพของเค้า และสิ่งที่สำคัญ คือ ครูต้องพาก้าวข้ามในแต่ละอุปสรรคให้ได้ เป็นสิ่งที่ต้องพับตำรา และไม่มีตำราเล่มไหนบอกว่าเด็กคนนี้ต้องสอนแบบนี้ เริ่มลงมือทำแล้วพาสำเร็จให้เร็ว มันจะได้กำลังใจกลับมาเร็ว เป็นการสร้างพลังบวกย้อนกลับไปหาเค้า ทำให้อยากพัฒนาตนเองมากขึ้นไปเรื่อยๆ พาไปเริ่มจากจุดเริ่มที่เค้าสามารถลองและเล่นได้ ค่อยๆ ต่อยอดทีละนิด สะสมความสุขไปเรื่อยๆ


ฟังเพิ่มเติมได้ที่
youtube: https://youtu.be/h3bB71dYccU
Facebook Educatist: https://www.facebook.com/educatist.cwlll
Facebook สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต: https://www.facebook.com/CWandLLL/?ref=pages_you_manage