🔉🚩 สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม online ในหัวข้อ
“Marketing Plan” /การวางแผนการตลาด
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการตลาด
อ.ปุณ สิริมาส ขนาบศักดิ์

🚩 ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00น. ช่องทาง Zoom
อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดที่ 80 คน

🚩 ผู้ที่ผ่านการอบรม รับเกียรติบัตร online
🟨 ลงทะเบียนสมัครอบรมได้ทาง https://forms.gle/6854P6zqY1UbBz5W8

คลิกเพื่อสมัคร
สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
CWLLLspace – พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
สนใจเรียนระดับมัธยมศึกษาในศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

#marketingplan #onlinelearning

อ.ปุณ สิริมาส ขนาบศักดิ์