สยามวิชชาลัย-sv-icon1

ประชาสัมพันธ์

รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์

การนำเสนอโครงงานของผู้เรียนโครงการCAN

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดสอบนำเสนอโครงงานผู้เรียนโครงการCAN โดยมี อ.จิลล์ พรมดี อ.ภัสจณา งามทิพากร ครูหม่ำ อัมพวรรณ สิริรักษ์ อ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี และอ.โอ้ ชนวีร์ บุญอิน เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน

Read More »

ปฐมนิเทศผู้เรียนเดือนพฤษภาคม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ โดยมี ผอ.จิลล์ พรมดี อ.ชี่ ภัสจณา งามทิพากร อ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี และอ.โอ้ ชนวีร์ บุญอิน เป็นผู้ปฐมนิเทศ แนะนำ ชี้แจงการเรียนแต่ละแผนการเรียน อธิบายวิธีใช้งานระบบของผู้เรียนและเอกสารประกอบการเรียน ในศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

Read More »

การแข่งขันนวัตกรรม โครงการ. International Creativity & Innovation Award (ICIA) ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ซีเค นายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์ ร่วมแข่งขันนวัตกรรม โครงการ. International Creativity & Innovation Award (ICIA) ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับรางวัลเหรีญเงิน (The Silver Award) และ รางวัลพิเศษ สาขา The best impact for life จากการนำเสนอ ผลงานที่ชื่อว่า “The incredible Floodproof House”

Read More »

นายกสมาคมและกรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรม HACK Thailand2575 ออกแบบนโยบายด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 – 20 เมษายน 2566 นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย นางสาวภัสจณา งามทิพากร กรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรม HACK Thailand2575 ออกแบบนโยบายด้านการศึกษา

Read More »

การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการศึกษาแห่งชาติ ในหัวข้อ สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

Read More »

กิจกรรมอบรมออนไลน์ในหัวข้อข้อถ่ายรูปด้วยมือถือ

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดกิจกรรมอบรมรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ ถ่ายรูปด้วยมือถือ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ คุณศรุตน์ สุนิรันดร์

Read More »

เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม

มื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย นางสาวภัสจณา งามทิพากร กรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More »

ประชุมแนวทางการจัดการศึกษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะทำงานศูนย์การเรียน และเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ได้ประชุมร่วมหารือชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม ผ่านระบบ Online (Zoom)

Read More »

ประชุมสร้างความเข้าใจในการร่วมมือทางการศึกษากับผู้บริหารบริษัท AMB จำกัด ตัวแทน amb iEco​ pop​ career​

14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น.
ประชุมสร้างความเข้าใจในการร่วมมือทางการศึกษา วิธีการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัยภายใต้การบริหารการศึกษาของสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดดชีวิต กับผู้บริหารบริษัท AMB จำกัด ตัวแทน amb iEco​ pop​ career​

Read More »

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการสำหรับผู้เรียน

วันที่ 8 มีนาคม 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย วิชา Life&Work Skill – my mapping / Connecting อ.จิลล์ และ วิชาApp for Creative อ.โ เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom

Read More »

นายกสมาคมฯ และกรรมการผู้จัดการบริษัท AMB ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา MOU

1 กุมภาพันธ์ 2566
นายกสมาคมฯ และกรรมการผู้จัดการบริษัท AMB ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา MOU ระหว่างบริษัท AMB กับสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน

20 มกราคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน

Read More »

กิจกรรมการอบรม Online ในหัวข้อ “เสียงดนตรี & คลื่นเสียง เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการฝึกสมาธิ”

14 มกราคม 2566 การอบรม Online ในหัวข้อ “เสียงดนตรี & คลื่นเสียง เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการฝึกสมาธิ”

Read More »

การประชุมหารือการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบศูนย์การเรียน

การประชุม “หารือการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบศูนย์การเรียน”

Read More »

อบรม online ในหัวข้อ”เสียงดนตรี & คลื่นเสียง เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการฝึกสมาธิ”

การอบรม online หัวข้อ”เสียงดนตรี & คลื่นเสียง เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการฝึกสมาธิ” ในวันที่ 14 มกราคม 2566

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาธร สุวรรณนาค ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาธร สุวรรณนาค
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

Read More »

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 ธ.ค. 65

เด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ม.1-ม.3

Read More »

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 ธ.ค. 65

นางสาวนิภาธร สุวรรณนาค ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

Read More »

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 ธ.ค. 65

เด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

Read More »

กิจกรรมของสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022

พบกับกิจกรรมของสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022

Read More »

การพูดคุยหัวข้อ “ทักษะ โอกาส และอนาคตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ”

24 พฤศจิกายน 2565 17.05-18.00น.
การพูดคุยหัวข้อ “ทักษะ โอกาส และอนาคตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” ในงาน Thailand life long learning thailand expo 2022

Read More »