อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการก่อการครู

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการก่อการครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

บรรยากาศกิจกรรมการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดการสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ผู้เรียนมีความพร้อมในการสอบปลายภาคและสำเร็จผ่านลุล่วงเป็นอย่างดี

รวมบรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัยประจำปีการศึกษา 2566

รวมบรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัยประจำปีการศึกษา 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการก่อการครู

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการก่อการครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการสำหรับผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย วิชาภาษาอังกฤษ อ.ก้อย และ วิชาวิทยาศาสตร์ อ.ปอ เป็นผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการสำหรับผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย การเรียนเสริมหัวข้อ App for Creative – ครูโฮป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ากำกับติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย นำโดย นางสาวจิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนฯ และคณะกรรมการ 5 ท่าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสถานศึกษาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

ทางศูนย์การเรียนฯ ในฐานะผู้จัดการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่สละเวลามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำกำกับติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

การนำเสนอโครงงานของผู้เรียนโครงการCAN

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดสอบนำเสนอโครงงานผู้เรียนโครงการCAN น้องอูโน่ โดยมี อ.จิลล์ พรมดี และ ครูหม่ำ อัมพวรรณ สิริรักษ์ เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการสำหรับผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย การเรียนเสริมหัวข้อ App for Creative – ครูโฮป เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom