อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการก่อการครู

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการก่อการครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการก่อการครู

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการก่อการครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

อบรม online ในหัวข้อ”ดูแลตนเองให้ SMARTด้วยวิถีแพทย์แผนไทย”

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม online ในหัวข้อ”ดูแลตนเองให้ SMARTด้วยวิถีแพทย์แผนไทย”โดยวิทยากรอาจารย์แพทย์แผนไทย พท. หฤทัย เตชะวชิรกุล