ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม

ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 นครสวรรค์