การอบรม Online ในหัวข้อ ” เตรียมตัวสมัครงาน…ยังไงให้ไม่พลาด / Ways to Success a Job Interview “

วันที่ 3 กันยายน 2565 10.00-12.00 น. สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมฯ ได้จัดการอบรม Online ในหัวข้อ “เตรียมตัวสมัครงาน…ยังไงให้ไม่พลาด / Ways to Success a Job Interview”