พิธีเปิดโครงการกิจกรรมเปิดบ้านสู่เส้นทางอาชีพ (DJOP MINI OPEN HOUSE) “เครือข่าย เติมฝัน สร้างสรรค์ เยาวชน” ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชน เขต 6

ผอ.จิลล์ พรมดี ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนเปิดพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเปิดบ้านสู่เส้นทางอาชีพ (DJOP MINI OPEN HOUSE) “เครือข่าย เติมฝัน สร้างสรรค์ เยาวชน” ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชน เขต 6

สร้างชิ้นงานนำเสนอ แบบง่าย ใครๆ ก็ทำได้ด้วย Canva

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม online ในหัวข้อ”สร้างชิ้นงานนำเสนอ แบบง่าย ใครๆ ก็ทำได้ด้วย Canva

กิจกรรมปฐมนิเทศ และการเรียนการสอนของผู้เรียนในสถานพินิจ

กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2566 และการเรียนการสอนของผู้เรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาปีที่3 มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดยอ.จิลล์ อ.ชี่ อ.ตะโก้ และ คุณฟ้า จัดกิจกรรมสุดพิเศษ Healing Healใจ ให้กับน้องๆปี3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการนิทรรศการและงานอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูแลตนเองให้SMART ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดกิจกรรมอบรม online ในหัวข้อ “ดูแลตนเองให้ SMARTด้วยวิถีแพทย์แผนไทย”โดยวิทยากรอาจารย์แพทย์แผนไทย พท. หฤทัย เตชะวชิรกุล

อบรม online ในหัวข้อ”ดูแลตนเองให้ SMARTด้วยวิถีแพทย์แผนไทย”

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม online ในหัวข้อ”ดูแลตนเองให้ SMARTด้วยวิถีแพทย์แผนไทย”โดยวิทยากรอาจารย์แพทย์แผนไทย พท. หฤทัย เตชะวชิรกุล

ห้องแนะแนวนอกเวลา สำหรับครอบครัวของน้องๆเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ห้องแนะแนวนอกเวลา สำหรับครอบครัวของน้องๆเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แนะแนวแบบจัดเต็ม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับลงทะเบียนที่บูธ H04 ที่งาน Thailand Lifelong learning & Education Expo 2023 วันที่ 8-10 กันยายน 2566 เท่านั้น

เสวนาวิชาการ “Lifelong Learning Society in Thailand : Scenario & How to Live in”

นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ “Lifelong Learning Society in Thailand : Scenario & How to Live in