กิจกรรมปฐมนิเทศ และการเรียนการสอนของผู้เรียนในสถานพินิจ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2567

กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2567 สำหรับผู้เรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จัดการศึกษาโดยการดูแลของสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเครือข่ายสมาคมการศึกษาศูนย์การเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ากำกับติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย นำโดย นางสาวจิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนฯ และคณะกรรมการ 5 ท่าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

พิธีเปิดโครงการกิจกรรมเปิดบ้านสู่เส้นทางอาชีพ (DJOP MINI OPEN HOUSE) “เครือข่าย เติมฝัน สร้างสรรค์ เยาวชน” ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชน เขต 6

ผอ.จิลล์ พรมดี ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนเปิดพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเปิดบ้านสู่เส้นทางอาชีพ (DJOP MINI OPEN HOUSE) “เครือข่าย เติมฝัน สร้างสรรค์ เยาวชน” ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชน เขต 6

สร้างชิ้นงานนำเสนอ แบบง่าย ใครๆ ก็ทำได้ด้วย Canva

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม online ในหัวข้อ”สร้างชิ้นงานนำเสนอ แบบง่าย ใครๆ ก็ทำได้ด้วย Canva

กิจกรรมปฐมนิเทศ และการเรียนการสอนของผู้เรียนในสถานพินิจ

กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2566 และการเรียนการสอนของผู้เรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาปีที่3 มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดยอ.จิลล์ อ.ชี่ อ.ตะโก้ และ คุณฟ้า จัดกิจกรรมสุดพิเศษ Healing Healใจ ให้กับน้องๆปี3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการนิทรรศการและงานอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูแลตนเองให้SMART ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดกิจกรรมอบรม online ในหัวข้อ “ดูแลตนเองให้ SMARTด้วยวิถีแพทย์แผนไทย”โดยวิทยากรอาจารย์แพทย์แผนไทย พท. หฤทัย เตชะวชิรกุล

อบรม online ในหัวข้อ”ดูแลตนเองให้ SMARTด้วยวิถีแพทย์แผนไทย”

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม online ในหัวข้อ”ดูแลตนเองให้ SMARTด้วยวิถีแพทย์แผนไทย”โดยวิทยากรอาจารย์แพทย์แผนไทย พท. หฤทัย เตชะวชิรกุล