เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ART FOR ALL : ART & NATURE CAMP” ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ART FOR ALL : ART & NATURE CAMP” ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

บรรยากาศกิจกรรมการสอบปลายภาคสำหรับผู้เรียนโครงการ CAN ปีการศึกษา 2566

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดสอบนำเสนอโครงงานผู้เรียนโครงการCAN สอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเสวนา พื้นที่เรียนรู้พิเศษของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย โครงการCAN จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ”พื้นที่เรียนรู้พิเศษของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”

ห้องแนะแนวนอกเวลา สำหรับครอบครัวของน้องๆเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ห้องแนะแนวนอกเวลา สำหรับครอบครัวของน้องๆเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แนะแนวแบบจัดเต็ม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับลงทะเบียนที่บูธ H04 ที่งาน Thailand Lifelong learning & Education Expo 2023 วันที่ 8-10 กันยายน 2566 เท่านั้น

การนำเสนอโครงงานของผู้เรียนโครงการCAN

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดสอบนำเสนอโครงงานผู้เรียนโครงการCAN น้องอูโน่ โดยมี อ.จิลล์ พรมดี และ ครูหม่ำ อัมพวรรณ สิริรักษ์ เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน

การนำเสนอโครงงานของผู้เรียนโครงการCAN

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดสอบนำเสนอโครงงานผู้เรียนโครงการCAN โดยมี อ.จิลล์ พรมดี อ.ภัสจณา งามทิพากร ครูหม่ำ อัมพวรรณ สิริรักษ์ อ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี และอ.โอ้ ชนวีร์ บุญอิน เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน