เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี

ทีมอาจารย์ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี