เข้าร่วมกิจกรรม workshop “สร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ที่ไม่ต้องอยู่แค่…ในห้องเรียน”

อ. จิลล์ และอ.ชี่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม workshop “สร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ที่ไม่ต้องอยู่แค่…ในห้องเรียน”